بـه زودی
مشاهده گالری تصاویر رسیور فولکالر HD-R500 هویدو

رسیور فولکالر HD-R500 هویدو

HD-R500

محصول جدید

برد رسیور R500 دارای دو ورودی 50 پین می باشد

ابعاد پشتیبانی R500 : توصیه شده 128 * 256 پیکسل

کارکرد با بردهای A30/A30+  و C10/C30 هویدو

کارکرد با سندرباکسهای  A601 و A602 و A603 هویدو

کارت گیرنده (Receiver Card) فول کالر سری R5x هویدو

R500(2*HUB50pin), R501S(12*HUB75), R5018(8*HUB75), R505(2*60pin), R507(4*26ping)

برد رسیور R500 دارای دو ورودی 50 پین می باشد

این  رسیور ها با برد کنترلهای A30/A30+  و C10/C30 و همچنین با سندر باکس های A601 و A602 و A603 هویدو کار می کنند

عملکرد تمام این گیرنده ها یکسان است

 

محدوده کنترل

R500 : توصیه شده 128 * 256 پیکسل

R501S و R5018 : توصیه شده 256 * 256 پیکسل

R505 و R507 : توصیه شده 256 * 256 پیکسل